Mobirise

PRIJAVA ZA INDIVIDUALNO UČEŠĆE


KASNE PRIJAVE do 15.05.2021. ili do isteka broja dostupnih kotizacija za period kasnih prijava.
Cena je 3490 RSD po učesniku.

----------------

REGISTRATION FORM FOR INDIVIDUAL PARTICIPATION

LAST MINUTE REGISTRATION until May 15,2021. or until reaching the pool of available last minute registration.
The price is 30€ per participant.

Mobirise

PRIJAVA ZA TIMSKO UČEŠĆE


KASNE PRIJAVE do 15.05.2021. ili do isteka broja dostupnih kotizacija za period kasnih prijava.
Cena je 13490 RSD po timu.

----------------

REGISTRATION FORM FOR TEAM PARTICIPATION

LAST MINUTE REGISTRATION until May 15,2021. or until reaching the pool of available last minute registration.
The price is 115€ per team.

Copyright 2021 // NA SVE STRANE // Njegoševa 54, 11000 Beograd, Srbija // su.nasvestrane@gmail.com