Mobirise

PRIJAVA ZA INDIVIDUALNO UČEŠĆE


REGULARNE PRIJAVE do 10.05.2021. ili do isteka broja dostupnih kotizacija za period regularnih prijava.
Cena je 2790 RSD po učesniku.

----------------

REGISTRATION FORM FOR INDIVIDUAL PARTICIPATION

REGULAR REGISTRATION until May 10,2021. or until reaching the pool of available regular registration.
The price is 24€ per participant.

Mobirise

PRIJAVA ZA TIMSKO UČEŠĆE


REGULARNE PRIJAVE do 10.05.2021. ili do isteka broja dostupnih kotizacija za period regularnih prijava.
Cena je 10990 RSD po timu.

----------------

REGISTRATION FORM FOR TEAM PARTICIPATION

REGULAR REGISTRATION until May 10,2021. or until reaching the pool of available regular registration.
The price is 95€ per team.

Copyright 2021 // NA SVE STRANE // Njegoševa 54, 11000 Beograd, Srbija // su.nasvestrane@gmail.com