IZMENA PRIJAVE


IZMENA PRIJAVE / CHANGE ENTRY


Izmenu podataka u prijavi moguće je izvršiti najkasnije do 1.9.2022. / You can change your registration data by September 1, 2022 at the latest.

Molimo vas da unesete e-mail adresu koju ste koristili prilikom registracije za trku. / Please enter the e-mail address you used when registering for the race.

Jedinstveni kod možete pronaći u mejlu koji ste dobili prilikom registracije za trku. / You can find your unique code in the e-mail you received when registering for the race.


Zaboravili ste Jedinstveni Kod? / Forgot your Unique Code?

Copyright 2022 // NA SVE STRANE // Njegoševa 54, 11000 Beograd, Srbija // su.nasvestrane@gmail.com