REGISTRACIJA PAROVA


Registration form e-bike / Registracija e-bike


Event organizer / Organizator trke: Sportsko udruženje "Na sve strane", Njegoševa 54, 11000 Beograd, Srbija
Race name / Naziv trke: Wild Bear MTB Stage Race
Venue / Lokacija: Tara National Park, Serbia / Nacionalni park Tara, Srbija;
Race date / Datum trke: 4-7.9.2024.;

TEAM INFO / PODACI O TIMU


* Required / Obavezna polja


TEAM LEADER / PODACI O KAPITENU TIMA




Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (npr. 24/06/1984). / Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG (npr. 24/06/1984).






Please enter phone number in the following format: +381601112222. / Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222.


TEAM PARTNER / PODACI O DRUGOM ČLANU TIMA




Please enter your birthday in the following format: DD/MM/YYYY (e.g. 22/01/1984). / Molimo Vas da datum rođenja unesete u sledećem formatu: DD/MM/GGGG (npr. 22/01/1984).






Please enter phone number in the following format: +381601112222. / Molimo Vas da broj telefona unesete u sledećem formatu: +381601112222.


Please enter phone number, name and surname. / Navedite broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

If you want to pay registration fee via company account, please enter company tax code. / Ukoliko plaćanje kotizacije vršite preko računa firme, molimo Vas da navedete poreski broj pravnog lica.



After successfully completing your registration you will receive a confirmation e-mail with the necessary payment data. You will be able to make the payment by card, PayPal or bank transfer.

Instrukcije za uplatu kotizacije dobićete na vašu e-mail adresu posle uspešno popunjene prijave. Bićete u mogućnosti da platite vašu kotizaciju putem platnih kartica, PayPal-a ili bankovnog transfera.

Sportsko udruženje "Na sve strane" / 9312 - delatnost sportskih klubova / PIB 108355936 / MB 28799390

Njegoševa 54, 11000 Beograd, Srbija / +381 63 000 0000 / su.nasvestrane@gmail.com

Uslovi korišćenja / Politika privatnosti



Copyright 2024. Sva prava zadržana.